კვლევა: ყველაზე მეტ ალკოჰოლს კახეთში (51%), ყველაზე ცოტას კი სამცხე-ჯავახეთში (28%) სვამენ

„ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირების სტრატეგია“ – ასე ჰქვია დოკუმენტს, რომელიც ჯერ კიდევ 2015 წელს შემუშავდა და ამ მიმართულებით დაგეგმილ ღონისძიებებს მიმიოხილავს.

დოკუმენტში ასახულია, როგორც მსოფლიო გამოცდილება, ისე საქართველოში არსებული ვითარება.

კვლევის შედეგად ირკვევა, რომ საქართველოში ალკოჰოლის მოხმარების ოდენობა საგრძნობლად აღემატება ევროპის ქვეყნების მაჩვენებელს.

რეგიონების მიხედვით, მსმელთა ყველაზე მაღალი პროცენტი გვხვდება კახეთში (51,7%), ხოლო ყველაზე დაბალი სამცხე-ჯავახეთში (28%) და აჭარაში (32%).

რესპონდენტ მამაკაცთა უმრავლესობა (42,6%) ალკოჰოლს თვეში 1-3 დღე იღებს, ხოლო 22,4% კვირაში 1-4 დღე.

Related posts

კომენტარის დამატება