შინაური ცხოველის მიტოვებისთვის 3000 ლარით დაჯარიმით

ახალი რეგულაციები შინაური ცხოველების მეპატრონეებისთვის .

სავალდებულო იქნება ყოველწლიურად ჩაუტარდეთ ცხოველებს როგორც სამედიცინო შემოწმებები , ასევე აცრები . ასევე იზღუდება შინაური ცხოველით გადაადგილება ისეთ ადგილებში სადაც სპეციალური ნიშნით იქნება აღნიშნული , რომ აკრძალულია შინაური ცხოველით გადაადგილება . შინაური ცხოველის მიტოვებისთვის ჯარიმა გაზრდილია 3000 ლარამდე ოდენობით . ასევე მოცემული კანონი ადგენს ცხოველების გამრავლების წესებს და სავალდებულოს ხდის აღნიშნული წესით გამრავლებას , სხვა შემთხვევაში გათვალისწინებულია ჯარიმა .

ამასთანავე მნიშვნელოვანი შეზღუდვა – თუ ცხოვრობთ მრავალბინიან ოჯახში და გყავთ 2 ან 2 ზე მეტი შინაური ცხოველი ,სპეციალური ჯიშის , საჭიროა მრავალბინიანი კორპუსის ამხანაგობის (სამეზობლო)თანხმობა . მოცემული რეგულაციების დაცვის შემდეგ გექნებათ უფლება გყავდეთ ბინაში 2 ან 2 ზე მეტი სპეციალური ჯიშის შინაური ცხოველი.

Related posts

კომენტარის დამატება